Subsidie Isolerende maatregelen

Subsidie Isolerende maatregelen

‘Subsidieregeling energiebesparing eigen huis’

Inleiding Heeft u een eigen woning en wilt u wel energiebesparende maatregelen treffen, maar vindt u dat te kostbaar? Weet dan dat u subsidie kunt krijgen, waarmee u de kosten kunt beperken. Sinds 15 september 2016 kunnen particuliere woning- en appartementseigenaren en verenigingen van eigenaren namelijk subsidie aanvragen als zij energiebesparende maatregelen nemen voor bestaande koopwoningen. Neemt u ten minste twee energiebesparende maatregelen voor uw koopwoning, dan kan de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis interessant voor u zijn.

Subsidiabele maatregelen U komt in aanmerking voor deze subsidie als u ten minste twee van de hierna genoemde energiebesparende maatregelen neemt:  dakisolatie;  gevelisolatie;  spouwmuurisolatie;  vloer/bodemisolatie:  het aanbrengen van hoogrendementsglas. Naast deze verplichte energiebesparende maatregelen, kunt u extra subsidie ontvangen op aanvullende maatregelen, zoals isolerende deuren en kozijnen. Als u uw hele huis voorziet van een zeer energiezuinig pakket aan maatregelen, kunt u ook nog een bonus bovenop de subsidie ontvangen.

Subsidie aanvragen Particuliere woningeigenaren kunnen subsidie aanvragen als zij eigenaar zijn van de woning en het huis tevens hun hoofdverblijf is, of dit wordt na de renovatie. Ook Verenigingen van Eigenaren, wooncoöperaties of woonverenigingen kunnen voor deze subsidie in aanmerking komen, mits zij beschikken over een geldige inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Bovendien kunt u subsidie ontvangen op maatwerkadvies en op het (laten) afsluiten van een energieprestatiegarantie. Dit laatste is een tegen betaling verzekerde garantie op een vooraf bepaalde hoeveelheid energiebesparing door de in de garantie genoemde energiebesparende en aanvullende energiebesparende maatregelen. Het subsidiebedrag is afhankelijk van de energiebesparende maatregelen die u neemt. Aanvragen voor de ‘Subsidieregeling energiebesparing eigen huis’ kunnen worden ingediend vanaf 15 september tot en met 1 maart 2017. Er is voor deze regeling in eerste instantie € 20,5 miljoen beschikbaar.

Wie komen voor de subsidie in aanmerking? Particuliere woning- en appartementseigenaren, Verenigingen van Eigenaren (VvE), wooncoöperaties of woonverenigingen die energiebesparende investeringen doen in bestaande (koop)woningen, komen in aanmerking voor de ‘Subsidieregeling energiebesparing eigen huis’. De VvE, wooncoöperaties of woonverenigingen kunnen de subsidie alleen krijgen als zij beschikken over een geldige KvK-inschrijving.

Welke maatregelen komen in aanmerking? Hierna noemen we eerst de maatregelen die voor de subsidieregeling in aanmerking komen. In de tabellen erna staan meer gegevens over de subsidiabele investeringen, zoals de voorwaarden en de exacte subsidiebedragen.

Energiebesparende maatregelen De aanvrager moet ten minste twee energiebesparende maatregelen nemen. Hierbij heeft de aanvrager de keuze uit isolatie van dak, gevel, spouwmuur, vloer/bodem en het aanbrengen van hoogrendementsglas. Dit pakket is verplicht. De overige energiebesparende maatregelen betreffen extra opties.

Aanvullende maatregelen Indien de aanvrager naast de twee verplichte maatregelen tevens een of meer aanvullende maatregelen treft, zoals isolerende deuren en kozijnen, dan ontvangt hij extra subsidie.

Zeer zuinig energiepakket Als de aanvrager een zeer energiezuinig pakket aan energiebesparende maatregelen voor de hele woning neemt, ontvangt hij een bonus bovenop de subsidie. In dat geval worden er hogere eisen aan de maatregelen gesteld.

Maatwerkadvies De aanvrager die een gecertificeerd EPA-adviseur een woningopname ten behoeve van een maatwerkadviesrapport laat uitvoeren, ontvangt een subsidie van € 150. Energieprestatiegarantie Een aanvrager die een energieprestatiegarantie laat afsluiten krijgt 50% van de afsluitkosten tot een maximum van € 200 per huis gesubsidieerd.

Energieadvies en procesbegeleiding Verenigingen van Eigenaren kunnen subsidie ontvangen op het inwinnen van energieadvies. De subsidie bedraagt 75% van de factuur met een maximum van € 2.000.

Meerjaren onderhoudsplan Verenigingen van Eigenaren kunnen tevens subsidie ontvangen op het laten opstellen van een meerjaren onderhoudsplan in combinatie met het energieadvies. De subsidie bedraagt 75% van de factuur met een maximum van € 3.450.

Hoe subsidie aanvragen? Op de website van RVO.nl (http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidie-energiebesparing-eigen-huis) kunt u de formulieren downloaden, invullen en insturen. Tevens treft u op deze site alle achtergrondinformatie aan over deze regeling.

Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons kantoor opnemen.